Gebieden van het natuurreservaat

White-Faced Darter (Leucorrhinia dubia) Gelegen in het hoge dal van de Doubs, in de zuidelijke verlenging van het meer Saint Point, is het natuurreservaat een van de rijkste natuurgebieden van Haut-Doubs. Behalve zijn opmerkelijk landschapsbelang, dit gebied van 430 hectare stelt voor de bijzonderheden, een nevenschikkingen van natuurgebieden, verschillend van elkaar (meer, moeras, veen, rivier, weiland, bos, grindgroeve). Zijn hoofdzakelijke aantrekkingen zijn de natgebieden op hoogte van 850 tot 980 meter.

Fauna

Corn Crake (Crex crex) Het meer van Remoray is vooral bekend voor zijn vogels (231 getelde soorten). De meest indrukwekkende broedvogels (110 soorten) zijn verbonden met draslanden: de watersnip gaat om met de waterral en de zeldzame porseleinhoen. Algemener, meerkoetjes, futen, dodaars, knobbelzwanen en wilde eenden maken de plaats levendig.
Vanaf 1992, kuifeenden en toppereenden nestelen in het reservaat, de zomertalingen en de wintertalingen respectievelijk sinds 2006 en 2009. Een aantal kwartelkoningen zijn onregelmatig aanwezig in de natte weid naast het paajpe en de graspieper, het beboste veen ontvangt de barmsjis en de kramsvogel. Het eerst nest in Frankrijk van deze soort is hier ontdekt in 1955, door de beroemde Zwitsere vogelkenner Paul Géroudet. Tenslotte, de zwarte specht, de ruigpootuil, en de dwerguil zijn aanwezig in het bos "La Grand'Côte". De dreiteenspecht is gezien in 1990 en 1991 en de middelste bonte specht ontdekt in 2005. Verschillende stellen van rode wouwen ontginnen het gebied van het reservaat.

Helleia helle Common Ringlet (Coenonympha tullia) Slecht bekend tot de laatste jaren, de ongewervelde fauna voorstelt een groot rijkdom. 66 soorten vlinders zijn geteld, waarvan de Veenluzernevlinder, de blauwe Vuurvlinder, het Veenhooibeestje en de Moerasparelmoervlinder. In de buurt van het reservaat, een gekalkte helling is ontgonnen in 1996 en 2004 voor een kleine Apollovlinder bevolking. 48 soorten libellen zijn aanwezig, waarvan de 4 Franse Leucorrhinialibellen soorten. Zure gebieden ontvangen bepaalde gespecialiseerde soorten : de Venwitssnuitlibel, de Noordse glazenmakerlibel, de Hoogveenglanslibel en de Taigaglanslibel.

Flora

Polemonium caeruleumAndromeda polifolia

In de moeras bloeien vele orchideeën naast de prachtanjer en de primula farinosa. Vier vleeseterplanten zijn aanwezig in het reservaat: pinuicula esserians, drosera rotundifolia, en twee blaasjeskruiden soorten. De zure venen waarin sfagnum (mossen) groeien beschutten de lavendelhei, de veenbes...
Achter de mooie vegetatie van het meer, gevormd door lisdodden, rieten of biezen, verspreiden zich Zegge (carex). In deze gebieden bloeien de jakobsladder, de grote boterbloem, de blauwe monnikskap...