Wat is een natuurreservaat ?

Crossat peat bogDe natuurreservaten zijn beschermde natuurgebieden van nationaal of internationaal belang. Van beperkte oppervlakten in de metropool, beschermen ze elke specifieke gebieden en vormen een representatief netwerk van het rijke grondgebied.

Een natuurreservaat is een juridische gereedschap waardoor een doeltreffende en duurzame bescherming van een fragiel en bijzonder natuurgebied mogelijk is. Het is ook een beheerinstrument die in staat is om de bewaring en het onderhoud van het erfdeel te verzekeren. Het statuut "natuurreservaat" is een van de sterkste beschermingstatuten in Frankrijk. Ze zijn, op kleinere gebieden, gelijkgesteld aan versterkbeschermingszones van nationale parken.

Common Kingfischer (Alcedo atthis)

De doelen van de bewaring van natuurreservaten zijn opgesomd door de wet. Die zijn in het bijzonder:
- de bescherming van dieren of planten soorten en habitatten in bedreiging.
- de bescherming van buitengewone gebieden.
- de bescherming of de samenstellingstappen van de wilde fauna op de grote migratiewegen.

Dianthus superbus De natuurreservaten zijn door de regering opgericht en zijn verantwoordelijkheid. De prefect is verantwoordelijk op het lokaalgebied. Hij wordt geadviseerd door een raadgevend comité van beheer die hij voorzit, groeperen de gekozenen, het bestuur, wetenschappers, natuurbeschermingverenigingen,verenigingen van gebruikers en vertegenwoordigers van sociaalprofessionele voorzieningen. De prefect benoemd een beheerder voor toezicht en beheer en de activiteiten van het gebied.